۱۴۰۰ جمعه ۱۲ آذر     [En]

حسابداری


 حسابداری 

تغییرات سریع جامعه امروزی حسابداری یا زبان تجارت را که در ثبت و تجزیه و تحلیل اطلاعات اساسی اقتصادی در موسسات مختلف مورد استفاده میباشد. بسیار پیچیده کرده است کرده است. تصمیم گیری صحیح و دقیق تربر مبنای اطلاعات قابل اعتماد برای توزیع مطلوب و استفاده از منابع کمیاب ملی بسیار ضروری به نظر می رسد. بنابراین حسابداری نقش مهمی را در سیستم اقتصادی و اجتماعی هر جامعه ایفاء می کند. 
در دنیای متغیر بازرگانی و صنعت نقش حسابداری عملاً و به تدریج تکامل پیدا کرده و علاوه بر وظیفه کنترل که نتیجه بسیار طبیعی کار حسابداری است، در مسائل برنامه ریزی بازرگانی و پیش بینی های اقتصادی نیز نقش مهمی را بر عهده گرفته است. 
در دنیای متغیر بازرگانی و صنعت نقش حسابداری عملاً و به تدریج تکامل پیدا کرده و علاوه بر وظیفه کنترل که نتیجه بسیار طبیعی کار حسابداری است، در مسائل برنامه ریزی بازرگانی و پیش بینی های اقتصادی نیز نقش مهمی را بر عهده گرفته است. 
بر این اساس برنامه آموزشی دوره کارشناسی حسابداری در کمیته برنامه ریزی علم اداره و مدیریت گروه علوم انسانی ستاد انقلاب فرهنگی تهیه و تدوین یافته است.

نقش و توانایی یا کارایی

فارغ التحصیلان دوره کارشناسی رشته حسابداری توانائی لازم در احراز مشاغل و ایفای نقشهای زیر را دارند. 
1- انجام کلیه امور حسابداری در موسسات بازرگانی، بانکها و واحدهای تولیدی و صنعتی 
2- تصدی کلیه امور حسابداری در موسسات دولتی و شهرداریها 
3- اشتغال به حرفه حسابرسی در موسسات حسابرسی. 
4- طرح و اجرای سیستمهای مالی در موسسات بازرگانی و صنعتی 
5- فارغ التحصیلان این دوره پس از کسب تجربه کافی میتواند در سطوح مختلف مدیریت مالی و حسابداری و حسابرسی انجام وظیفه نمایند.

 منبع: دانشگاه فردوسی مشهد

نام فایل : کارشناسی ناپیوسته حسابداری
فرمت فایل: pdf
حجم فایل: 1028.35 KB
نام فایل : کاردانی ناپیوسته حسابداری
فرمت فایل: pdf
حجم فایل: 1220.182 KB
نام فایل : کاردانی پیوسته حسابداری
فرمت فایل: pdf
حجم فایل: 1478.063 KB

تاریخ درج : ۲۱اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۳۶ PM

بازدید: 1901