۱۴۰۰ جمعه ۱۲ آذر     [En]

رییس مرکز

ریاست دانشگاه آزاد اسلامی مرکز ماسال

دکتر سید بابک رضوی
دکتری روانشناسی

تاریخ درج : ۱۸اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۶:۴۱ PM

بازدید: 1761