۱۴۰۰ جمعه ۱۲ آذر     [En]

معاونت دانشگاه


مهدی طبسی                                                  Tabasi.m@masaliau.ac.ir

مشاهده سوابق علمی در Google Scholar

تاریخچه تحصیلی و فعالیت های آموزشی، پژوهشی و اجرایی

1-      مشخصات فردی:

نام: مهدی     نام خانوادگی: طبسی   متولد: 1359    مرتبه علمی:  مربی پایه 3

کارشناسی رشته مهندس برق گرایش قدرت از دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل ورودی سال 1378

کارشناسی ارشد رشته مهندس برق گرایش قدرت از دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل ورودی سال 1383

دانشجوی دکترا رشته مهندسی برق گرایش قدرت دانشگاه زنجان ورودی سال 1393

   تاریخ شروع کار: 1389   آدرس :  دانشگاه آزاد اسلامی واحد صومعه سرا

پست الکترونیکی : Tabasi.m@masaliau.ac.ir       و        Mehdi.tabasi@gmail.com

2-     سوابق پژوهشی:

تعداد 9 مقاله علمی چاپ و پذیرفته شده در مجلات علمی- پژوهشی و ISI

-        تعداد 5 مقاله علمی چاپ شده در همایش های داخلی وبین المللی

-        راهنمایی و مشاوره 20  پایان نامه­ کارشناسی ارشد

-        مجری  1  طرح تحقیقاتی اجرا شده و مصوب در دانشگاه

3-      سوابق اجرایی

-        مدیر گروه برق دانشگاه آزاد اسلامی واحد صومعه سرا از سال 1389تا 1396

-        رئیس اداره پژوهش و فناوری واحد صومعه سرا از سال 1390تا 1396

-        معاون دانشگاه آزاد اسلامی مرکز ماسال از سال 1396 تاکنونتاریخ درج : ۱۸آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۳۵ PM

بازدید: 1092