۱۳۹۹ پنج شنبه ۱۲ تير     [En]

تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 99-98


بسمه تعالی

تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 99-98

تاریخ شروع کلاس ها: شنبه مورخ   23/06/98

پایان کلاس ها: سه شنبه   10/10/98

آغاز حذف و اضافه:    6/7/98

پایان حذف و اضافه:    
11/7/98

آغاز امتحانات تئوری:    
14/10/98

پایان امتحانات تئوری:    26/10/98

تاریخ برگزاری امتحانات کلیه دروس عملی و آزمایشگاهی و تربیت بدنی متعاقبا اعلام خواهد شد.

(آموزش دانشگاه)


بازدید: 171
نام و نام خانوادگی :  
ایمیل :
نظر شما :