۱۴۰۰ شنبه ۱۸ ارديبهشت     [En]

تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی1400-1399


بسمه تعالی

تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی1400-1399

ثبت نام وانتخاب واحد:99/06/15

شروع کلاسها :99/06/15

حذف واضافه:99/06/22  تا 99/06/27

پایان کلاسها:99/10/04

برگزاری امتحانات: 99/10/13 تا99/10/25

بازدید: 449
نام و نام خانوادگی :  
ایمیل :
نظر شما :