۱۴۰۰ جمعه ۱۲ آذر     [En]

اطلاعیه

اطلاعیه ثبت نام

دانشگاه آزاد اسلامی مرکز ماسال درسال تحصیلی جدید 1400-1399بدون آزمون دانشجو می پذیرد.


 
مرحله اول :ثبت نام اینترنتی ومراجعه به سایت مرکز آزمون

www.azmoon.org

مرحله دوم:تکمیل ثبت نام در واحد دانشگاهی پس از اعلام نتایج،مراجعه به واحد ماسال

جهت تکمیل مدارک وتکمیل ثبت نام
بازدید: 555
نام و نام خانوادگی :  
ایمیل :
نظر شما :