۱۴۰۰ جمعه ۱۲ آذر     [En]

راهنمای پرداخت الکترونیکی اقساط شهریه دانشجویی

🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟 راهنمای پرداخت الکترونیکی اقساط بنا به دستور سازمان مرکزی بدهی شهریه دانشجویان در نیمسال 991 در 3 قسط، تقسیط شده است. ⚡سررسید اقساط تاریخ های 15 آذر ماه ، 15 دی ماه و 15 بهمن ماه می باشد . دانشجویان به منظور پرداخت شهریه خود میتوانند از مسیر زیر اقدام به پرداخت اقساط خود کنند : 1. منوی صندوق رفاه دانشجویی زیر منوی درخواست پیگیری تسهیلات را انتخاب میکنند . 2.بر روی (...) مشاهده دفترچه اقساط و پرداخت قسط کلیک کرده و اقساط خود را مشاهده میکنند در این قسمت در صورت دلخواه میتوانند کل شهریه خود را پرداخت نمایند و یا اینکه در موعد سر رسید اقساط خود را پرداخت نمایند . 🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟

 

بازدید: 721
نام و نام خانوادگی :  
ایمیل :
نظر شما :