۱۴۰۰ جمعه ۱۲ آذر     [En]
جلسه هماهنگی ریاست و اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماسال