۱۳۹۹ شنبه ۸ آذر     [En]
برگزاری مراسم پرفیض زیارت عاشورا به رسم هر دوشنبه صبح در نمازخانه دانشگاه آزاد اسلامی مرکز ماسال