۱۴۰۰ جمعه ۱۲ آذر     [En]
برپایی ایستگاه صلواتی جهت پذیرایی از سوگواران حسینی در دانشگاه آزاد اسلامی ماسال.

  • برپایی ایستگاه صلواتی جهت پذیرایی از سوگواران حسینی در دانشگاه آزاد اسلامی ماسال.