۱۳۹۸ پنج شنبه ۳۰ خرداد     [En]
حضور در نماز جمعه مسجد جامع شهرستان ماسال