۱۳۹۸ جمعه ۶ ارديبهشت     [En]
حضور در نماز جمعه مسجد جامع شهرستان ماسال