۱۳۹۹ شنبه ۸ آذر     [En]
حضور در نماز جمعه مسجد جامع شهرستان ماسال