۱۳۹۸ شنبه ۲۷ مهر     [En]
حضور در نماز جمعه مسجد جامع شهرستان ماسال