۱۳۹۹ پنج شنبه ۱۲ تير     [En]
حضور در نماز جمعه مسجد جامع شهرستان ماسال