۱۴۰۰ جمعه ۱۲ آذر     [En]
مراسم معارفه ریاست دانشگاه آزاد اسلامی مرکز ماسال