۱۴۰۰ جمعه ۱ مرداد     [En]
نشست ریاست دانشگاه آزاد اسلامی مرکز ماسال با ریاست محترم اداره تامین اجتماعی این شهرستان